Logo Rob Hordijk tekstschrijver
MENU

Soorten levensverhalen

Levensverhaal, (auto)biografie, dagboeken, memoires, personal blogs, reisverslagen, persoonlijke brieven en aantekeningen zijn zogenaamde egodocumenten. Egodocumenten bestaan al lang en vormen een belangrijke bron van historisch onderzoek. Maar er zijn er nog nooit zoveel geweest als nu. Internet heeft aanzienlijk bijgedragen aan het aantal egodocumenten en er paar een nieuwe types aan toegevoegd. Dat bewijst hoe levend het fenomeen is.

Levensverhaal of autobiografie

Een levensverhaal of autobiografie wordt geschreven in de ik-vorm en vertelt iemands leven of een deel daarvan. Als de beschrevene zelf niet kan schrijven, doet een ghostwriter dat die het verhaal uit zijn of haar mond optekent of diens aantekeningen herschrijft. Het verhaal volgt meestal een chronologische ordening van jong naar oud, al is dat niet verplicht. De inhoud mag gerust subjectief zijn. Een levensverhaal of autobiografie is een egodocument waarin in principe alleen de beschrevene aan het woord komt die zichzelf alle ruimte kan geven om te vertellen hoe hij of zij de dingen heeft ervaren.

Cover van Dubbelportret, twee levensverhalen in een van een echtpaar dat veertig jaar samenleefde en elk hun eigen kijk op dat huwelijk hebben.

Biografie

Een biografie is een beschrijving van iemands leven door een derde. De hoofdpersoon is vaak een historische figuur, een staatsman, veldheer, politicus, kerkvorst, kunstenaar of wetenschapper. De laatste tijd zijn biografiën van sporthelden en popartiesten sterk in opkomst. De beschrevene hoeft niet noodzakelijkerwijs nog in leven te zijn. Van veel beroemde personen, zoals Lodewijk Napoleon, Adolf Hitler en Winston Churchill, zijn vooral na hun dood biografiën verschenen. Dat levert niet alleen meer tijdsperspectief op, maar geeft de biograaf meer vrijheid omdat deze net zo min als zijn bronnen de schaduw van de hoofdpersoon voelt. Maar soms is het wel handig als de hoofdpersoon nog leeft. Deze kan dan als een van de bronnen fungeren en een over hem of haar geschreven biografie autoriseren. Zo verschenen onlangs geautoriseerde biografiën van Steve Jobs en van Desmond Tutu.

Schrijvers zijn vaak journalisten of historici die onderzoek naar hun onderwerp hebben gedaan en een zekere mate van objectiviteit nastreven. Biografiën zijn in de hij- of zijvorm gesteld en bevatten vaak ook commentaren en beoordelingen door tijdgenoten en citaten uit media en correspondentie. Recent verschenen de biografiën van bijvoorbeeld Willem van Oranje, Johan Cruyff, Annie M.G. Schmidt, Marten Toonder, André Hazes.

Memoires

Memoires of herinneringen zijn een bijzondere vorm van een levensverhaal of autobiografie. In iemands memoires ligt de nadruk meer op zijn of haar actieve leven en vaak op een periode daaruit die ook voor anderen van belang is. Politici, maar ook hoge ambtenaren en militairen schrijven nogal eens hun memoires of laten die door een ghostwriter noteren. In hun memoires kijken zij terug op belangrijke episodes uit hun (publieke) bestaan en lichten soms het doek van gebeurtenissen waarover zijn toen moesten zwijgen. Vaak zijn memoires naast een verantwoording en toelichting op hun functioneren tevens een verdediging a posteriori tegen destijds geleverde kritiek. Bekende memoires zijn bijvoorbeeld die van de vroegere minister van Buitenlandse zaken en secretaris-generaal van de NAVO Jozef Luns en van voormalig VVD-leider, staatssecretaris, minister van defensie en Eurocommissaris Frits Bolkestein.

Dagboek

Ook een dagboek is een levensverhaal. Het is een chronologisch geordend verslag van soms zeer persoonlijke wederwaardigheden. Het beroemdste voorbeeld uit de Nederlandse literatuur is Het Achterhuis van Anne Frank dat een van de meest gelezen boeken ter wereld is. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitgave van de uit 75 delen bestaande dagboeken van de even vermaarde als beruchte en in 2009 overleden journalist Willem Oltmans die als memoires worden uitgegeven maar evengoed zijn autobiografie genoemd hadden mogen worden. De scheidslijnen tussen al deze egodocumenten zijn niet erg strikt.

Van dagboeken bestaan ook online varianten. De virtuele dagboekanier heeft een eigen website met wederwaardigheden, verzuchtingen en overpeinzingen. Het bijzondere aan zo'n variant is dat deze openbaar is. Dat kleurt de informatie. Het denkbeeld dat de hele internetgemeenschap je kan lezen prikkelt de een tot wereldbeschouwing en vermaan, de ander tot exhibitionisme.

Blog

Het persoonlijke weblog of blog is opgezet als een soort persoonlijk dagboek maar de bezoeker kan het geschrevene van commentaar voorzien. De betekenis van blogs gaat veel verder dan de rol van egodocument. Blogs zijn plaatsen waar geoefende en ongeoefende geesten vrijuit hun mening geven over allerlei maatschappelijke en poltieke gebeurtenissen. Door de interactieve commentaarmogelijkheid kunnen verhitte debatten ontstaan.

Hoe belangrijk blogs kunnen zijn, bleek tijdens de revoluties in Tunesië en Egypte waar zij een aandeel hadden in het mobiliseren van de publieke opinie tegen de heersende regimes.

Daarnaast worden blogs gebruikt voor uitwisseling van informatie op allerlei terreinen. Iedereen kan gratis een blog openen en daarin zijn wel en wee delen met de rest van de wereld. Veel politici hebben een eigen blog net als wetenschappers, journalisten, commentatoren enz. Bedrijven hebben de mogelijkheid ontdekt via blogs reclame te maken. Vaak gebruiken zij daarvoor ghostwriters. Ook populair zijn de reisblogs waarin deelnemers aan avontuurlijke reizen verslag doen van hun ervaringen en vorderingen.

Profiel

Een eigentijds soort egodocument is de tekst waarmee iemand zich op een datingsite presenteert. Deze teksten zijn van invloed zijn op de kansen die iemand op zo'n site heeft. Daters proberen vaak een delicaat evenwicht te handhaven tussen openlijke en meer intieme details van hun persoonlijkheid. Omdat schrijven over jezelf vaak lastig is, nemen velen hun toevlucht tot een ghostwriter om een behoorlijk profiel te krijgen.

Bronnen: o.m.
Geef je commentaar

  

Free lance
tekst­schrijver

portret free lance tekstschrijver
Ik ben Rob Hordijk. Mijn leven lang schrijf ik fictie en non-fictie boeken, zakelijke tekst, levensverhalen, artikelen, blogs, columns, verhalen. Soms voor mijzelf, meestal voor anderen.
Loop je vast? Kom je er niet uit? Tekstschrijver nodig? Neem contact op.

Meer over
levens­verhalen:

In 20 Tips om zelf je levensverhaal te schrijven vind je allerlei praktische tips om je eigen levensverhaal op schrift te stellen. Lees hier over schrijfplannen, lijdende en bedrijvende vorm, cliché's, waarom je je tekst moet detailleren en variëren en nog veel meer, tot en met opmaak en drukker.
Het schrijven van je levensverhaal doet een flink beroep op je geheugen. Gelukkig zijn er ook veel manieren om het op te frissen. Vooral Google kan je daarbij goed helpen. Neem een kijkje op Tips om je geheugen te stimuleren.
In het Levensverhaal in de psychologie kun je lezen dat de mens zichzelf ziet als een consistent verhaal. Een levensverhaal, dus. De psychologie kan daar iets mee. Jijzelf trouwens ook.
Kom je er niet uit? Loop je vast? Laat dan je levensverhaal door een tekstschrijver optekenen. Wat je daarvoor moet doen en daarvan kunt verwachten, lees je in Samen je levensverhaal schrijven.

Voorbeel­den van
levens­verhalen:

Een groepje jonge helden loopt de stad uit, het avontuur tegemoet. Jonge helden
Een meisje met wereldse opvattingen wil toch graag meedoen aan de kerstviering van de kloosterschool. De triangel
Een man denkt terug aan zijn eerste jaren aan de rand van Utrecht. De Vecht stroomde gewoon verder
Een jongen zwoegt aan de blaasbalg van een kerkorgel zodat zijn vader nog een keer 'Mein Junges Leben hat ein End' kan spelen. Mein Junges Leben hat ein End
Een gestorven geliefde blijft door iemands hoofd spoken. De telefoon ging.
boekomslag

boekomslag


Cartoon van een allround tekstschrijver die teksten schrijft die werken